ఏ. యస్. రావు నగర్ లో జిస్మత్ అరబిక్ జైల్ దీమ్ మండి….

విభిన్న ఆహార రుచులకు కేరాఫ్ హైదరాబాద్ : నటి నివేతా పేతురాజు నాకు మటన్ అంటే చాలా ఇష్టం… భోజన ప్రియులు కు నోరూరించే వంటకాల రుచులను ఆతిధ్యం అందించేందుకు ఏ.యస్. రావు నగర్ లో ఏర్పాటైన ” జిస్మత్ మండి…